Det litterära landskapets genusmönster [editorial]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jutta Ahlbeck
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 8

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:13