Att fostras i en företagarfamilj

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Britt-Marie Villstrand
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 49

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:09