Att hushålla och ge råd. Recension av Anna Cavallin: Hushållspolitik. Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas. Ellerströms, Lund 2017

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Katja Sandqvist
Publication year: 2018
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 3-4
Start page: 122
End page: 124

Last updated on 2020-29-02 at 01:49