Att hushålla och ge råd. Recension av Anna Cavallin: Hushållspolitik. Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas. Ellerströms, Lund 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katja Sandqvist
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 122
Artikelns sista sida, sidnummer: 124

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:34