Etikens roll i historieforskningen. Recension av Satu Lidman, Anu Koskivirta och Jari Eilola (red.) Historiantutkimuksen etiikka. Gaudeamus, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 87

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:47