”Hon har äntligen vaknat!” Familjedynamik och maktförskjutning i 1970-talets ungdomsroman: Maria Gripes ...ellen, dellen... och Maud Reuterswärds Flickan och dockskåpet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Vuorio
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 33

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:25