Initialregimer - vilka, varför? En litteraturkommentar

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Anckar
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 57

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:00