En underdog som inte biter. Recension av Christer Enander: Slagregnens år. 389 s., Heidruns förlag 2016

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Karlsson
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lysmasken
Nummer: 3.2.2017

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:54