Exil och identitet. Peter Weiss, flykten och konsten. Recension av Peter Weiss: Exil: två romaner. 366 s., Albert Bonniers förlag 2016

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Karlsson
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Lysmasken
Nummer: 19.5.2017

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:41