Tänkandet tar oss bortom utgångspunkten. Recension av Tatjana Brandt (red.): Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet. 122 s., Ariel förlag 2017

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lysmasken
Volym: 14.7.2017

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:31