Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato, Lotta Valve, Erkki Koskenniemi, Serafim Seppälä
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Åbo Akademi University, Pennsylvania State University Press
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademi University
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 9
ISBN: 978-952-12-3708-9
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 03:28