Life of Adam and Eve : using Jewish traditions and confronting gnostic reversed exegesis

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato, Lotta Valve
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Åbo Akademi University, Pennsylvania State University Press
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademi University
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 9
ISBN: 978-952-12-3708-9
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 04:03