Ausdruck - Vortrag - Konferenz : ein Materialaufriss für die diskursive Vorlesung. Teilbd 1, Ausdruckslehre

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerhard Schildberg-Schroth
Förläggare: Åbo Akademi Universität
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2002
Förläggare: Åbo Akademi
Seriens namn: Germansk filologi. Materialen und Handreichungen
Antal sidor: 58
ISBN: 952-12-114-8


Nyckelord

Rhetoric Arts

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:03