Review/Recension av Lisa Rowe Fraustino och Karen Coats (red.), Mothers in Children's and Young Adult Literature: From the Eighteenth Century to Postfeminism

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Vuorio
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 40

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:33