Finnish Blood, Swedish Heart? : Examining Second-Generation Sweden-Finnishness

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Latvalehto Kai
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-905-5

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:36