Application of LC-MS/MS for environmental analysis

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meierjohann Axel
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3758-4

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:30