Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva E. Johansson
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-951-765-856-0
eISBN: 9789517658577

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 06:42