A study of EU data protection regulation and appropriate security for digital services and platforms

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund Magnus
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3693-8

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:53

Dela länk