Roll-to-roll processing of nanocellulose into coatings

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kumar Vinay
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3672-3

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 06:06