Recombination of Injected and Photogenerated Charge Carriers in Photovoltaic Blends and Devices

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandén Simon
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3666-2

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:19