Gunnar Hirdman, svensk grundskola och Amos Oz

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fritjof Sahlström
Förläggare: Karlstad University Press
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Berättelser. Vänbok till Héctor Pérez Prieto
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 158

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:19