Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Klette, Marte Blikstad-Balas, Jennifer Luoto, Marie Tanner, Michael Tengberg, Astrid Roe, Anna Slotte
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Education Inquiry
Volym: 9
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 77

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:57