När kanon skorrar falskt. Några tankar om filosofisk allmänbildning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Yrsa Neuman, Hugo Strandberg
Editors: Birgit Schaffar
Place: Stockholm
Publication year: 2012
Publisher: Thales
Book title: Filosofins didaktik: Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka
ISBN: 9789172350878

Last updated on 2020-10-07 at 06:42