Gensvar. Essäer för Göran Torrkulla på hans 70-årsdag

E3 Redigerat populärverk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Redaktörer: Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Filosofi vid Åbo Akademi
ISBN: 978-952-12-3757-7


Dokument


Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:17