Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare regulations.: Measuring Animal Welfare and Applying Scientific Advances: Why Is It Still So Difficult?

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: F. Lundmark,H. Röcklinsberg, Birgitta Wahlberg, Charlotta Berg
Förlagsort: Wheathampstea, UK
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: UFAW International Animal Welfare Science Symposium, Royal Holloway, University of London, Surrey, UK. Symposium book.
Seriens namn: Science in the Service of Animal Welfare
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 108

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:14