Tsesis - Landmärken och bottennoteringar

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henrik Ringbom
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Poseidon Förlag AB
Book title: Sjörättsliga landmärken
Title of series: Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnson institut för sjörätt och annan transporträtt
Number in series: 27
Volume number: 27
Start page: 3
End page: 6
ISBN: 978-91-982633-3-6

Last updated on 2020-04-06 at 06:12