Book Review: Nicole Hemmer, Messengers of the Right: Conservative Media and the Transformation of American Politics.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Oscar Winberg
Förläggare: University Press of Southern Denmark
Förlagsort: Odense, Denmark
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: American Studies in Scandinavia
Volym: 50
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 174

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 05:58

Dela länk