Cogs, Cargoes, and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
Redaktörer: Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
Förlagsort: Toronto
Publiceringsår: 2002
Seriens namn: Papers in Mediaeval Studies
Nummer i serien: 15
ISBN: 978–0–88844–815–6


Nyckelord

European History, maritime transport, Medieval trade

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:17