Review: Kitchen Table Politics: Conservative Women and Family Values in New York. By Stacie Taranto.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Oscar Winberg
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: History
Volym: 103
Nummer: 357
Artikelns första sida, sidnummer: 704
Artikelns sista sida, sidnummer: 706

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:55