Perceiving shit as shit: on the grammar of patriarchy in Valerie Solanas SCUM Manifesto

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salla Peltonen, Mio Lindman, Sara Nyman
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics
Volym: 1
Nummer: 1
eISSN: 2542-4920


Nyckelord

Feminism, Philosophy

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:45