Enkelt och direkt. Jacques Barzun och konsten att lyssna till ord

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nya Argus
Volym: 111
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 136
Artikelns sista sida, sidnummer: 137

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:31