Försvara bildning och demokrati!

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förläggare: Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 30


Abstrakt

Referat av Gunilla Molloys
föreläsning på SMDI 13 i Linköping 23.11.2018


Nyckelord

litteraturdidaktik, svenska med didaktisk inriktning


Dokument


Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 05:44