Försvara bildning och demokrati!

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Westerlund
Publisher: Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
Place: Helsingfors
Publication year: 2018
Journal: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Issue number: 2
Start page: 30
End page: 30


Abstract

Referat av Gunilla Molloys
föreläsning på SMDI 13 i Linköping 23.11.2018


Keywords

litteraturdidaktik, svenska med didaktisk inriktning


Documents


Last updated on 2020-13-08 at 04:54

Share link