Ett ojämnt översiktsverk om aktuell historiefilosofi, del 2

O2 Other


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johan Ehrstedt, Emil Kaukonen
Publisher: https://blogs.abo.fi
Publication year: 2017


Abstract

I detta blogginlägg granskas närmare de fyra artiklar i boken Historian teoria som enligt vår åsikt har mest praktisk relevans för vårt dagliga arbete som historiker och i synnerhet vårt skrivande. Artiklarna begreppsliggör och problematiserar utifrån sina respektive perspektiv frågor och teman som vi dagligen brottas med men som vi mer sällan medvetet tänker på eller ger uttryck för.


Keywords

Blog, Philosophy of History

Last updated on 2020-01-06 at 06:09