Läsandets omtagningar osäkrar betydelsen. Recension av Tatjana Brandt: Fängslad: essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet 194 s., Förlaget M 2017

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mio Lindman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lysmasken
Nummer: 19.1.2018

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:03