Att nå livskänslans nerv. Recension av Mirjam Tuominen: Stadier. 181 s., Eskaton 2017

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mio Lindman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lysmasken
Nummer: 27.7.2018

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:37