Historiekunskap löser fredskonflikter?

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hettula
Förläggare: blogs.abo.fi/
Publiceringsår: 2016


Abstrakt

”Historiker måste förklara för omvärlden vad de gör − för annars kommer andra att göra det för dem.” Med dessa välvalda ord mer eller mindre kristalliserade professor Margaret MacMillan den nyss ordnade konferensen ”Historiker utan gränser” (Historians without borders) i Helsingfors. Medierna uppmärksammade konferensen förra veckan, och även Holger Weiss kommenterade konferensen i ett nyligen publicerat inlägg på historiebloggen. Med tanke på konferensens ursprungliga målsättning och de resulterande diskussionerna under konferensdagarna finns det däremot några motstridigheter som det ännu är värt att reflektera över.


Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:16