Biblica. Recension av nuBibeln. Örebro: Sjöbergs förlag, 2017, Slimline, konstskinn, iv + 1001 sidor, SEK 279, ISBN: 978-9-188-24734-6

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Per-Olof Hermansson
Redaktörer: David Willgren
Förläggare: Svenska Exegetiska Sällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Svensk exegetisk årsbok
Tidskriftsakronym: SEÅ
Volym: 83
Artikelns första sida, sidnummer: 198
Artikelns sista sida, sidnummer: 202


Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 04:20