“We want Educated Fantis, not europeanised natives”. Euroafrikaner i Guldkustens urbana rum

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hettula
Redaktörer: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Moderpublikationens namn: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Seriens namn: Skrifter Utgivna av Historiska Samfundet i Åbo
Nummer i serien: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 122
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:24