Regulatory Gaps in Baltic Sea Governance: Seected Isues

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Ringbom
Redaktörer: Henrik Ringbom
Förlagsort: Cham
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Volym: 18
ISBN: 978-3-319-75069-9
eISBN: 978-3-319-75070-5
ISSN: 2212-6260

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:58