Recension av Modin, Madeleine 2018. Museala och musikaliska föreställningar om historiska musikinstrument: En studie av Musikhistoriska museets verksamhet 1899–1918. Diss. Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanne Brusila
Förläggare: Swedish Society for Musicology
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Svensk Tidskrift for Musikforskning
Volym: 100


Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 05:32