Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Volym: 154
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 463
Artikelns sista sida, sidnummer: 472

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:18