Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markku Suksi
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2018
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Volume number: 154
Issue number: 6
Start page: 463
End page: 472

Last updated on 2020-25-09 at 06:30