Vierastyöläsiä vai hyvinvointiyhteiskunnan jäseniä?: Tilapäisesti työn perässä Suomeen muuttavien sosiaaliturva ja kansantaloudellinen merkitys.

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mika Helander
Publisher: ETMU
Publication year: 2018
Journal: Liikkeessä yli rajojen bogi


Abstract

Tilapäinen työperäinen rajat ylittävä muuttoliike saa erilaisia muotoja eri aikakausina ja eri ammattiryhmissä. Työvoiman liikkuvuudella on EMU-aikana suhdannepoliittista merkitystä, kun puskurityövoima tasaa suhdannevaihteluista johtuvaa työvoiman tarvetta. Ulkomailta Suomeen tulleiden tilapäistyöntekijöiden sosiaaliturvaan ja asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa se, tulevatko he EU-alueelta vai sen ulkopuolelta.


Keywords

Finland's social security, labour migration, social security, temporary labour migration

Last updated on 2020-30-05 at 03:07