DJ-forskaren som kulturell medlare: Musik och främjandet av jämlikhet = Tutkija-DJ kulttuurisena välittäjänä: Musiikki ja yhdenvertaisuuden edistäminen

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Ramstedt
Redaktörer: Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved = Sini Mononen ja Susanna Välimäki
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Forskningsföreningen Suoni rf
Moderpublikationens namn: Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning = Musiikki muutosvoiaman: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti
Seriens namn: Acta Musicologica Militantia
Nummer i serien: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 59
ISBN: 978-952-69134-2-1
ISSN: 2490-0540

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:08