Barnboken - Journal of Children's Literature Research. Vol. 40

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Mia Österlund
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Svenska Barnboksinstitutet
Volym: 40
ISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:20