What Makes Us Human?: The Lutheran Anthropological Link Between Wingren And Ricoeur

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Open Theology
Volym: 4/2018
Artikelns första sida, sidnummer: 308
Artikelns sista sida, sidnummer: 315

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 02:59