Stora berättelser, små noveller: Om nostalgins förförelser, globaliseringens utmaningar och demokratins eskatologiska dimension

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Redaktörer: Mikael Kurkiala
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
Moderpublikationens namn: Nostalgins nya dåtider
Seriens namn: Tidens tecken
Nummer i serien: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
ISBN: 978-91-7777-064-0
ISSN: 2002-4304

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:20

Dela länk