Vad är matematikångest?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Korhonen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kielikukko: jäsenlehti
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 27


Nyckelord

math anxiety

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:50