Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarah Wikner
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Folkmalsstudier
Volym: 56
Artikelns första sida, sidnummer: 137
Artikelns sista sida, sidnummer: 167

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:49